Bilimsel Program

 • » 11 Ocak 2018, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...

  08:00 - 08:30 Açılış ve Slayt Yarışması
  Umut Kalyoncu
  08:30 - 10:00 Hangi hastada şüphelenelim?
    Romatoid Artrit
  Hakan Emmungil
    Spondiloartritler
  Orhan Küçükşahin
    Vaskülit
  Fatma Alibaz Öner
    Sistemik Lupus Eritematozus
  Neslihan Yılmaz
  10:00 - 10:30 Kahve Molası
  10:30 - 12:00 Nasıl tedavi edelim? (Klasik ve dirençli hastada tedavi yaklaşımları)
    Romatoid Artrit
  Ediz Dalkılıç
    Spondiloartritler
  Yasemin Yalçınkaya
    Vaskülit
  Nilüfer Alpay Kanıtez
    Sistemik Lupus Eritematozus
  Bahar Artım Esen
  12:00 - 12:30 Romatizmal hastalık taklitçileri
  Şule Yaşar Bilge
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 17:00 Profesörler ile Yuvarlak Masa Toplantısı
  13:30 - 14:30 Spondiloartritler
    1. Yıl Asistanları
  Fatoş Önen, Servet Akar
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Pamir Atagündüz, İsmail Sarı
  14:30 - 14:45 Kahve Molası
  14:45 - 15:45 Ailevi Akdeniz Ateşi
    1. Yıl Asistanları
  Özgür Kasapçopur, Serdal Uğurlu
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Eren Erken, Abdurrahman Tufan
  15:45 - 16:00 Kahve Molası
  16:00 - 17:00 Romatoid Artrit
    1. Yıl Asistanları
  Sedat Kiraz, Nevsun İnanç
    2. ve 3. Yıl Asistanlar
  İhsan Ertenli, Eftal Yücel
  17:00 - 17:15 Kahve Molası
  17:15 - 18:00 3 Slayt ile vaka paylaşımı (Klinik, Görüntü, Mesaj) (1)
    Hacettepe Üniversitesi Romatoloji Uzmanı
  Ertuğrul Çağrı Bölek
    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Romatoloji Uzmanı
  Mustafa Edoğan
    Marmara Üniversitesi Romatoloji Uzmanı
  Ümmügülsüm Gazel
    Ankara Üniversitesi Romatoloji Uzmanı
  Emine Gözde Aydemir Gülöksüz
    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Romatoloji Uzmanı
  Erdal Bodakçı
    Dokuz Eylül Üniversitesi Romatoloji Uzmanı
  Sadettin Uslu
  18:00 - 19:00 Fellow Sözlü Sunumları
 • » 12 Ocak 2018, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:30 - 10:00 Romatizmal Hastalıklarda Komorbid durumlara yaklaşım
    Romatolojik hastalıklarda hipertansiyonun yönetimi
  Mustafa Arıcı
    Romatolojik hastalıklarda Diyabetes Mellitus'un yönetimi
  Kubilay Ukinç
    Romatolojik hastalıklarda osteoporoz yönetimi
  Zeynep Özbalkan Aşlar
  10:00 - 10:30 Kahve Molası
  10:30 - 12:00 Romatoloji Bölümü ile Göz, Nöroloji ve Göğüs Hastalıkları arasında karşılıklı konsültasyonlar
    Göz Bölümü: Üveit, sklerit, kuru göz hastasına yaklaşım
  Pınar Özdal
    Göğüs Hastalıkları: Bağ dokusu hastasında interstisyel akciğer hastalığına yaklaşım
  Deniz Köksal
    Nöroloji: Santral sinir sisteminde primer ve sekonder vaskülitler ve ayırıcı tanıları
  Aksel Siva
  12:00 - 12:30 TRD romatoloji yetkinlik değerlendirme sınavı sonuçları
  Ali Akdoğan
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:30 Vaskülitler
    1. Yıl Asistanları
  Kenan Aksu, Ömer Karadağ
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Gökhan Keser, Süleyman Özbek
  14:30 - 14:45 Kahve Molası
  14:45 - 15:45 Behçet Hastalığı
    1. Yıl Asistanları
  Ahmet Gül, Emire Seyahi
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Gülen Hatemi, Vedat Hamuryudan
  15:45 - 16:00 Kahve Molası
  16:00 - 17:00 Sistemik Lupus Eritematozus
    1. Yıl Asistanları
  Murat İnanç, Süleyman Serdar Koca
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Veli Yazısız, Ali Akdoğan
  17:00 - 17:15 Kahve Molası
  17:15 - 18:15 Romatolojik hastalıklarda görüntüleme yöntemlerinin kullanılması
    Romatolojik hastalıkların tanı/ayırıcı tanısında Kraniyal MR görüntülemesi
  Elif Bulut
    Toraks bilgisayarlı tomografide intertisyel değişikliklerin değerlendirilmesi
  Kayhan Çetin Atasoy
    Romatolojik hastalıklarda PET-BT kullanımı
  Meltem Çağlar
  18:00 - 19:00 Fellow Sözlü Sunumları

 • » 13 Ocak 2018, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:30 - 10:00 Yurtdışı deneyimi (4N1K; neden gittim, nasıl gittim, ne yaptım, ne kadar kaldım, kar-zarar dengesi)
    Oturum Başkanları: Ahmet Gül, Haner Direskeneli, Murat İnanç
  Konuşmacılar: İsmail Sarı, Abdulsamet Erden, Fatma Alibaz Öner
  10:00 - 10:30 Kahve Molası
  10:30 - 11:30 3 Slayt ile vaka paylaşımı (Klinik, Görüntü, Mesaj) (2)
    Gazi Üniversitesi Romatoloji Uzmanı
  Nuh Ateş
    İstanbul Üniversitesi-Çapa Romatoloji Uzmanı
  Çiğdem Çetin
    Bakırköy Sadi Konuk Romatoloji Uzmanı
  Ozan Cemil İçaçan
    Fırat Üniversitesi Romatoloji Uzmanı
  Burak Öz
    Akdeniz Üniversitesi Romatoloji Uzmanı
  İsmail Uçar
    Çukurova Üniversitesi Romatoloji Uzmanı
  Esra Kayacan
  11:30 - 12:00 Kursun Genel Değerlendirmesi ve Kapanış
  Umut Kalyoncu, Timuçin Kaşifoğlu, Cemal Bes