Bilimsel Program

 • » 11 Ocak 2019, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...

  08:00 - 08:30 Açılış ve Slayt Yarışması
  Umut Kalyoncu
  08:30 - 10:00 Hangi hastada şüphelenelim?
    Romatoid Artrit
  Hakan Emmungil
    Spondiloartritler
  Orhan Küçükşahin
    Vaskülit
  Fatma Alibaz Öner
    Sistemik Lupus Eritematozus
  Neslihan Yılmaz
  10:00 - 10:30 Kahve Molası
  10:30 - 12:00 Nasıl tedavi edelim? (Klasik ve dirençli hastada tedavi yaklaşımları)
    Romatoid Artrit
  Ediz Dalkılıç
    Spondiloartritler
  Yasemin Yalçınkaya
    Vaskülit
  Nilüfer Alpay Kanıtez
    Sistemik Lupus Eritematozus
  Bahar Artım Esen
  12:00 - 12:30 Romatizmal hastalık taklitçileri
  Şule Yaşar Bilge
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 17:00 Profesörler ile Yuvarlak Masa Toplantısı
  13:30 - 14:30 Spondiloartritler
    1. Yıl Asistanları
  Gökhan Keser, Servet Akar
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Pamir Atagündüz, İsmail Sarı
  14:30 - 14:45 Kahve Molası
  14:45 - 15:45 Ailevi Akdeniz Ateşi
    1. Yıl Asistanları
  Özgür Kasapçopur, Serdal Uğurlu
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Eren Erken, Abdurrahman Tufan
  15:45 - 16:00 Kahve Molası
  16:00 - 17:00 Romatoid Artrit
    1. Yıl Asistanları
  Sedat Kiraz, Nevsun İnanç
    2. ve 3. Yıl Asistanlar
  İhsan Ertenli, Eftal Yücel
  17:00 - 17:15 Kahve Molası
  17:15 - 18:00 3 Slayt ile vaka paylaşımı (Klinik, Görüntü, Mesaj) (1)
    Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Ertuğrul Çağrı Bölek
    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Mustafa Edoğan
    Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Ümmügülsüm Gazel
    Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Emine Gözde Aydemir Gülöksüz
    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Erdal Bodakçı
    Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Sadettin Uslu
  18:00 - 19:00 Fellow Sözlü Sunumları
 • » 12 Ocak 2019, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:30 - 10:00 Romatizmal Hastalıklarda Komorbid durumlara yaklaşım
    Romatolojik hastalıklarda hipertansiyonun yönetimi
  Mustafa Arıcı
    Romatolojik hastalıklarda Diyabetes Mellitus'un yönetimi
  Kubilay Ukinç
    Romatolojik hastalıklarda osteoporoz yönetimi
  Zeynep Özbalkan Aşlar
  10:00 - 10:30 Kahve Molası
  10:30 - 12:00 Romatoloji Bölümü ile Göz, Nöroloji ve Göğüs Hastalıkları arasında karşılıklı konsültasyonlar
    Göz Bölümü: Üveit, sklerit, kuru göz hastasına yaklaşım
  Pınar Özdal
    Göğüs Hastalıkları: Bağ dokusu hastasında interstisyel akciğer hastalığına yaklaşım
  Deniz Köksal
    Nöroloji: Santral sinir sisteminde primer ve sekonder vaskülitler ve ayırıcı tanıları
  Aksel Siva
  12:00 - 12:30 TRD romatoloji yetkinlik değerlendirme sınavı sonuçları
  Ali Akdoğan
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 17:00 Profesörler ile Yuvarlak Masa Toplantısı
  13:30 - 14:30 Vaskülitler
    1. Yıl Asistanları
  Kenan Aksu, Ömer Karadağ
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Fatoş Önen, Süleyman Özbek
  14:30 - 14:45 Kahve Molası
  14:45 - 15:45 Behçet Hastalığı
    1. Yıl Asistanları
  Ahmet Gül, Cemal Bes
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Gülen Hatemi, Vedat Hamuryudan
  15:45 - 16:00 Kahve Molası
  16:00 - 17:00 Sistemik Lupus Eritematozus
    1. Yıl Asistanları
  Murat İnanç, Süleyman Serdar Koca
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Veli Yazısız, Ali Akdoğan
  17:00 - 17:15 Kahve Molası
  17:15 - 18:15 Romatolojik hastalıklarda görüntüleme yöntemlerinin kullanılması
    Romatolojik hastalıkların tanı/ayırıcı tanısında Kraniyal MR görüntülemesi
  Elif Bulut
    Toraks bilgisayarlı tomografide intertisyel değişikliklerin değerlendirilmesi
  Kayhan Çetin Atasoy
    Romatolojik hastalıklarda PET-BT kullanımı
  Meltem Çağlar
  18:00 - 19:00 Fellow Sözlü Sunumları

 • » 13 Ocak 2019, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:30 - 10:00 Yurtdışı deneyimi (4N1K; neden gittim, nasıl gittim, ne yaptım, ne kadar kaldım, kar-zarar dengesi)
    Oturum Başkanları: Ahmet Gül, Haner Direskeneli, Murat İnanç
  Konuşmacılar: İsmail Sarı, Abdulsamet Erden, Fatma Alibaz Öner
  10:00 - 10:30 Kahve Molası
  10:30 - 11:30 3 Slayt ile vaka paylaşımı (Klinik, Görüntü, Mesaj) (2)
    Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Nuh Ateş
    İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Çiğdem Çetin
    Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Ozan Cemal İçaçan
    Fırat Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Burak Öz
    Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  İsmail Uçar
    Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Esra Kayacan
  11:30 - 12:00 Kursun Genel Değerlendirmesi ve Kapanış
  Umut Kalyoncu, Timuçin Kaşifoğlu, Cemal Bes